WSPÓŁPRACA

Polsko - Węgierska

Wielka Nizina Węgierska to ogromna europejska równina pochodzenia aluwialnego, otoczona przez Łańcuch Karpat oraz Góry Dynarskie i wysoczyzny Kraju Zadunajskiego.
Jej rzeźba terenu została ukształtowana przez wielkie rzeki: Dunaj, Cisę, Drawę i Sawę.
Panuje tutaj klimat umiarkowany, kontynentalny, częściowo suchy.
Pierwotną formacją roślinną był step.
Bardzo urodzajne gleby jakie tu występują: aluwialne powstały z osadów rzecznych a czarnoziemy z roślinności stepowej.
Dało to doskonałe warunki dla rozwoju rolnictwa.
Jest to wspaniały region dla uprawy zbóż m.in. pszenicy twardej durum, której wysoką jakość docieniają nasi kontrahenci.

MCG

Jakub Skorek

ul. Bociana 4a/51,
PL 31-231 Kraków
REGON: 356318338
Euro NIP: PL9451869986

Dział handlowy

/ zamówień:

Zamówienia paletowe

Zamówienia cało-pojazdowe